Peters Surgical придобива немската компания Catgut

май 25, 2021

Този съюз на промишлени, научноизследователски и развойни дейности ще даде възможност на Peters Surgical да укрепи своето лидерство на европейско ниво, като същевременно засили глобалното си позициониране за сърдечно-съдовата хирургия и коремната хирургия.