Хирургически платна

Портфолиото от хирургически платна е адаптирано към хирургическата практика както на храносмилателната система, така и на гинекологията.