Medistim Norway

MiraQ Cardiac

Комбинирането на пространствената информация от епикардното ултразвуково изобразяване и количествените данни от TTFM позволява на хирурга да извърши бърза и точна оценка и да коригира импланта, когато е необходимо.

MiraQ Cardiac

Комбинирането на пространствената информация от епикардното ултразвуково изобразяване и количествените данни от TTFM позволява на хирурга да извърши бърза и точна оценка и да коригира импланта, когато е необходимо.

Каталози и брошури

MEMO 4D®

Reshaping Mitral Repair

Видео

Дистрибутирани в повече от 90 страни, Peters Surgical се стреми да подобри качеството на живота на пациентите като добринася за успеваемостта на хирургическите процедури. Новото корпоративно видео ще Ви даде цялостен поглед върху ролята, мисията и амбициите на компанията.

Искам на всяка страница с производители да има такава опция за видео. За някои страници ще дам информация сега, за други ако може да има опция в административния панел да качвам сама после.

Нашите партньори