Екстракорпорално кръвообращение

LivaNova предлага решения за ECLS (екстракорпорална поддръжка на живота), за да помогне за достигането до повече пациенти на повече места.