Berlin Heart

EXCOR® ADULT

EXCOR® Adult е механична пулсираща система за поддържане на сърцето. (Устройство за подпомагане на сърдечната камера, VAD). Паракорпоралното VAD се използва за краткосрочна и дългосрочна подкрепа на изпомпващата функция на лявата и/или дясната сърдечна камера. Показано е за тежко болни възрастни, страдащи от животозастрашаваща сърдечна недостатъчност, след като са изчерпани всички консервативни терапевтични възможности.

EXCOR® ADULT

EXCOR® Adult е механична пулсираща система за поддържане на сърцето. (Устройство за подпомагане на сърдечната камера, VAD). Паракорпоралното VAD се използва за краткосрочна и дългосрочна подкрепа на изпомпващата функция на лявата и/или дясната сърдечна камера. Показано е за тежко болни възрастни, страдащи от животозастрашаваща сърдечна недостатъчност, след като са изчерпани всички консервативни терапевтични възможности.

EXCOR® PEDIATRIC

EXCOR® Pediatric е механична пулсираща система за поддържане на сърцето. (Устройство за подпомагане на сърдечната камера, VAD). Паракорпоралното VAD се използва за краткосрочна и дългосрочна подкрепа на изпомпващата функция на лявата и/или дясната сърдечна камера. Употребата му е предназначена за тежко болни деца, страдащи от животозастрашаваща сърдечна недостатъчност, след като са изчерпани всички консервативни терапевтични възможности.

EXCOR® ACTIVE*

Малък, умен и пъргав – EXCOR® ACTIVE*. Новият мобилен компонент за пулсиращите системи на Berlin Heart е проектиран специално за улесняване на придвижването на деца. Малък като ръчен багаж и батерия, която издържа поне 5 часа EXCOR ACTIVE предлага по-добра мобилност и независимост.

Каталози и брошури

MEMO 4D®

Reshaping Mitral Repair

Видео

Дистрибутирани в повече от 90 страни, Peters Surgical се стреми да подобри качеството на живота на пациентите като добринася за успеваемостта на хирургическите процедури. Новото корпоративно видео ще Ви даде цялостен поглед върху ролята, мисията и амбициите на компанията.

Искам на всяка страница с производители да има такава опция за видео. За някои страници ще дам информация сега, за други ако може да има опция в административния панел да качвам сама после.

Нашите партньори